Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Provozovatel eshopu Proomega

Magister Matvikoff, s.r.o.

Metylovice 2

Metylovice 739 49

 

IČO: 28591101

Tel: 774 484 322 / 605 081 490

Email: proomega@proomega.cz

Číslo účtu: 2800077603/2010 Fio Banka

 

 Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Magister Matvikoff, s.r.o, se sídlem Metylovice 2, Metylovice 739 49, identifikační číslo 28591101, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.proomega.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
 • Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelský činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 •  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 •  Ustanovení obchodních podmínek a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

 1. Výběr zboží

 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností naleznete v našem internetovém obchodě www.proomega.cz. Zboží je rozděleno do různých kategorií podle druhu výrobku.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Tyto údaje jsou potřebné k včasnému vyřízení Vaší objednávky. Tyto údaje jsou zpravovány pouze v rámci internetového obchodu www.proomega.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující má právo na stornování objednávky před jejím potvrzení. Po potvrzení se stává objednávka závaznou pro obě strany (jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího). Po potvrzení objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva.

Po potvrzení objednávky Vám bude zaslán email o potvrzení objednávky (potvrzení bude zasláno na Vámi uvedou emailovou adresu ve formuláři u objednávky.)

V den expedice obdržíte email ohledně odeslání zboží. Pokud budou v objednávce nějaké nesrovnalosti budeme Vás kontaktovat buď mailem nebo telefonicky (na Vámi uvedené telefonní číslo u objednávky).

  

 1. Dodání zboží
 •  Zboží Vám bude zasláno způsoben, který jste uvedli v objednávce. Objednávky jsou expedovány v co nejkratším termínu. Pokud je Vámi vybrané zboží skladem, expedujeme zboží obvykle v den objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na expedici zboží od 2 až 4 pracovních dnů dle dostupnosti Vámi vybraného zboří. Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na Vaši adresu, kterou uvedete v objednávce. Objednávky učiněné od pátku do neděle, odesíláme následující týden v pondělí. Dodání zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží účtujeme dle sazebníku, který Vám bude automaticky připočten k objednávce. Sazebník dopravy naleznete v sekci DOPRAVA A PLATBA. Veškeré náklady na dopravu hradí kupující.
 • Zákazník je povinen vždy zkontrolovat neporušenost původního obalu při převzetí balíku od dopravce, za přítomnosti doručovatele nebo při vyzvednutí na provozovně. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Pokud je shledaná závada (obsah dodávky není kompletní nebo je balík poškozen vinou dopravy atd.) kupující nesmí zásilku převzít a reklamuje jí přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s poškozeným protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě nám prosím ihned ohlaste a dohodneme se na dalším postupu. Na pozdější reklamaci vady (poškození zboží během přepravy, chybějící zboží v zásilce apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled a reklamace budou zamítnuty. Součástí zásilky je vždy daňový doklad.
 •  V případě nepřevzetí zásilky platí kupující náklady na dopravu i v případě, že zásilku nepřevezme. Pokud nebudou tyto náklady uhrazeny, budou kupujícímu přičteny při následující objednávce v internetovém obchodě proomega.cz.

  

 1. Prodej a platba zboží

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícím způsobem:

 •  bankovním převodem z účtu – expedování zásilky bude provedeno až po připsání celé částky na náš bankovní účet. Pro urychlení expedice zásilky nám můžete na email zaslat potvrzení o platbě.

Číslo účtu: 2800077603/2010 jako variabilní symbol zákazník uvede číslo objednávky.

 

Pro přepravu zboží používáme tyto přepravní společnosti:

 • Zásilkovnu
 • Českou poštu
 • Vyzvednutí zdarma na prodejně Restart - Frenštát pod Radhoštěm 744 01, Náměstí Míru 20.

 

                  Typ zásilky                       Platba na účet         Dobírka        Nákup nad 1300

                                                       

                 Zásilkovna                           65 Kč                  90 Kč         zdarma

                 Zásilkovna SLOVENKO      85  Kč               110 Kč          zdarma 

                 Zásilkovna POLSKO           85  Kč               110 Kč          zdarma                                                                                 

               Česká pošta - na poštu        129 Kč                  nelze        zdarma                                          

               Česká pošta - do ruky          129 Kč                  nelze        zdarma

  

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká po potvrzení objednávky. Při uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě www.proomega.cz má kupující podle občanského zákoníku právo na odstoupení smlouvy bez udání důvodů do 14-dnů od převzetí zboží.

 Podmínky při odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě:

 • Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem o tom, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo faktury se jménem a příjmení a domluvíme se na dalším postupu.
 • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu nerozbalené zboží v nepoškozeném obalu, kompletní bez známek užívání a v originálním obalu do 14 dnů od odstoupení. Kupující nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • Zboží posílejte doporučení a pojištění, neručíme za ztrátu zboží během přepravy. Zboží neposílejte na dobírku, takto zaslané zboží nebudu přijato.
 • Zboží musí obsahovat průvodní dopis s Vaším jménem, příjmením, telefonním číslem, emailem a číslem Vašeho bankovního účtu, na který Vám nejpozději do 14-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží nebo dříve než kupující prokáže, že zboží odeslal, odešleme hodnotu zboží za vrácené zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu před závazným potvrzením objednávky. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené dodací podmínky. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo úhrady škody, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

  

 1. Reklamační řád

 Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud se rozhodnete reklamovat zboží zakoupené na internetovém obchodě www.proomega.cz kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle 774484322 / 605 081 490 nebo emailem proomega@proomega.cz (uveďte vaše jméno, příjmení, číslo objednávky, telefonní číslo, email a název reklamovaného zboží) a dohodneme se na dalším postupu.

 • Z důvodu reklamace kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nároku přepravy daného zboží.
 • Náklady na zaslání zboží hradí zákazník. Neposílej na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této doby se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou závadu.
 • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace a zašle zpět kupujícímu přepravní společností.
 • Právo na reklamaci kupujícímu nenáleží, pokud kupující při neodborném zacházení se zbožím, při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených na obalu zboží anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V těchto případech, kdy byla reklamace neoprávněná, účtujeme prodávající kupujícímu náklady na dopravu.

     

 1. Ochrana osobních údajů

       8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem    

            č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

       8.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty  a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

       8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

       8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

      8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány.

     8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

     8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

     8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

     8.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

     8.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

     8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  

 1. Mimosoudní řešení sporů

 9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

9.2 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně  

      spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. 

 

 1. Závěrečná ustanovení

     Kupující souhlasí s obchodními podmínkami při závazném potvrzení objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi www.proomega.eu a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby, obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem a obchodní politice si vyhrazujeme právo obchodní podmínky měnit. Každý kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami před zahájením nákupu.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021