Jaká je zdravá strava?

Když se dnes kohokoliv zeptáte, jak se stravuje, většina vám odpoví, že zdravě. A přes to Světová zdravotnická organizace informuje ve svých raportech, že pouze  5 % celosvětové populace se stravuje zdravě. Ve světě zaznamenáváme epidemii obezity a slabá komunitní imunita celých národů dává prostor pro šíření vírové pandemie covid 19. Takže máme tady problém, velký problém, který nikdo neřeší. Kde je příslovečný zakopaný pes. Jsem přesvědčen, že je v absolutně iracionálním hodnocením zdravého jídla. Dnešní šéfové kuchyní používajíc tak zvané zdravé ingredience – ku příkladu zeleninu, ovoce, ryby, libové maso atd. – jsou přesvědčení, že spojením těchto potravin vznikne zdravé jídlo. Opak může být, a nejčastěji je, pravdou. K tomu, aby jídlo bylo zdravé jsou zapotřebí v první řadě znalosti z oblasti biochemie lidského organismu, potom také biochemické znalosti o vlastnostech používaných potravin a v neposlední řadě musí být zvládnuta znalost zdravé technologie přípravy. Jen sporadicky jsou splněné tyto předpoklady zdravého jídla. Stovky kuchařů na televizních obrazovkách a v nejrůznějších realit show připravují barevná, estetická, vonící a chutná jídla, ale bohužel ponejvíce jídla nezdravá.

Už více, jak dvacet let učím adepty zdravého jídla na kurzech uzdravujícího vaření v Beskydech, jak se má zdravá strava připravovat, jak vybírat potraviny, v jakém množství a proporcích je spojovat, a jak často je jíst, abychom byli zdraví. Na těchto ozdravných pobytech se stovky lidí přesvědčilo o tom, že „pouhým“ jídlem můžeme v podstatě vyléčit všechny civilizační nemocí.

Já tvrdím, a vycházím z mnohaletých zkušeností, že zdravé jídlo je takové, které způsobuje, že všechny orgány našeho těla začínají pracovat optimálně, začínají vytvářet samo uzdravující enzymy a jiné biologicky aktivní látky tak, že u nemocného způsobuje uzdravení a u zdravého utužení jeho zdraví na celý život.

Mnoho zdraví přeje Bohdan Matwikow